Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 januari 2012 donderdag 29 december 2011 woensdag 28 december 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu Ingekomen stuk inzake zienswijze onttrekking aan het openbaar verkeer van het schelpenpad ter hoogte van de Slinge Met betrekking tot dit ingekomen stuk vraagt D66 of een voorstel voor het definitieve besluit voor een onttrekking in de komende maanden op de agenda van de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 20 december 2011
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 19 december 2011 Agendapunt 5. Begroting OPO Furore (adviserend) Wij en ook andere partijen hadden hierop geen toevoegingen en dit wordt als B-voorstel naar de Raad meegenomen. Agendapunt 6. Pilot re-integratie en uitvoeringsplan re-integratie 2012. (informerend) D66 vindt het een goed beleidsplan, en zo ook de Clientenraad (inspreker dhr. Spek) Compliment…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 december 2011
D66 in de buurt

D66 in de buurt

DRACHTEN – Op zaterdag 10 december is D66 Smallingerland te vinden in de buurt.   In het winkelcentrum zullen we in contact met de burgers uw standpunten vragen over de nieuwe burgemeester, de leges voor telecom- en nutsbeheerders en tal van andere actuele politieke zaken.   Ook kunt u…

Bekijk nieuwsbericht
Enquête nieuwe burgemeester

Enquête nieuwe burgemeester

Van: www.smallingerland.nl   Afscheid Bert MiddelBert Middel nam op 30 november afscheid als burgemeester van Smallingerland. Binnenkort start de procedure voor een nieuwe burgemeester. Eén van de eerste stappen daarin is het opstellen van een zogenaamde profielschets door de gemeenteraad. In deze profielschets geeft de raad aan wat er van de nieuwe burgemeester…

Bekijk nieuwsbericht
D66 in de media

D66 in de media

Fors hogere leges in Smallingerland   DRACHTEN – Met alleen de fractie van D66 tegen, is de raad van Smallingerland gisteravond (waarschijnlijk) akkoord gegaan met fors hogere leges voor telecombedrijven en nutsbeheerders.   De telecombeheerders betalen dit jaar nog bijna tweehonderd euro per lege. Dit wordt verhoogd naar 310 euro…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Raadsvergadering 6 december 2011 Waarnemend burgemeester Polderman De vergadering stond (bijna) geheel in het teken van de benoeming van de waarnemend Burgemeester de heer Polderman. De heer Polderman werd officieel door de Commissaris van de Koningin beëdigd en de Burgemeestersketen werd door de locoburgemeester Mevrouw Ketelaar om zijn schouders gehangen waarna hij een…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 november 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu 23 november 2011    Leges telecom en nutsbeheerders D66 vraagt over de vorm van het voorstel of het de wens van het college is dat het voorstel als B-voorstel op de agenda is geplaatst. Over de inhoud van het voorstel is het standpunt van D66 dat een verhoging van…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 21 november 2011 Agendapunt 5. KADERNOTA SCHULDHULPVERLENING ‘MENSENSCHULD’ (adviserend) D66 maakt een compliment naar de Wethouder dat zo’n ‘blauwe procedurele beleidsnota’ een hoge mate de ‘menselijke maat’ weet te vinden en sterk inzet op preventie van schulden. D66 vraagt de wethouder of hij een toelichting kan geven op het feit dat…

Bekijk nieuwsbericht