Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 december 2011
D66 in de media

D66 in de media

Fors hogere leges in Smallingerland   DRACHTEN – Met alleen de fractie van D66 tegen, is de raad van Smallingerland gisteravond (waarschijnlijk) akkoord gegaan met fors hogere leges voor telecombedrijven en nutsbeheerders.   De telecombeheerders betalen dit jaar nog bijna tweehonderd euro per lege. Dit wordt verhoogd naar 310 euro…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Raadsvergadering 6 december 2011 Waarnemend burgemeester Polderman De vergadering stond (bijna) geheel in het teken van de benoeming van de waarnemend Burgemeester de heer Polderman. De heer Polderman werd officieel door de Commissaris van de Koningin beëdigd en de Burgemeestersketen werd door de locoburgemeester Mevrouw Ketelaar om zijn schouders gehangen waarna hij een…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 november 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu 23 november 2011    Leges telecom en nutsbeheerders D66 vraagt over de vorm van het voorstel of het de wens van het college is dat het voorstel als B-voorstel op de agenda is geplaatst. Over de inhoud van het voorstel is het standpunt van D66 dat een verhoging van…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 21 november 2011 Agendapunt 5. KADERNOTA SCHULDHULPVERLENING ‘MENSENSCHULD’ (adviserend) D66 maakt een compliment naar de Wethouder dat zo’n ‘blauwe procedurele beleidsnota’ een hoge mate de ‘menselijke maat’ weet te vinden en sterk inzet op preventie van schulden. D66 vraagt de wethouder of hij een toelichting kan geven op het feit dat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 november 2011 woensdag 9 november 2011
Beleidsplan Smallingerland

Beleidsplan Smallingerland

Hierbij de bijdrage van D66 Smallingerland over het Beleidsplan 2011-2015    Voorzitter,  Het gaat niet goed met de Gemeente Smallingerland, althans op de korte termijn niet. We gaan namelijk onze Gemeentesecretaris missen en ook onze Burgemeester. Een hoop kennis en ervaring gaat voor onze Gemeente verloren. Wij zullen Bert Middel gaan missen, wij vinden…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 november 2011
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Raadsvergadering 1 november 2011     Werkgroep 8 maart, op weg naar papierloos werken De werkgroep deed verslag van haar bevindingen. Al meer Gemeenten werken met tablets zodat op die wijze door de Raadsleden papierloos gewerkt kan worden, dat scheelt de Gemeente veel kopiëren en drukken en zoals wij het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 oktober 2011
Amendement Megastallen

Amendement Megastallen

 Amendement ONDERWERP: Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Smallingerland De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering bijeen op dinsdag 1 november 2011, Overwegende dat:  Intensieve veehouderij in megastallen het dierenwelzijn vermindert, risico’s voor de gezondheid van mens en dier geven en de waarden van het landschap aantasten,  Wettelijke eisen en regelgeving alleen niet voldoende zijn voor het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 28 oktober 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu 26 oktober 2011 Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Smallingerland Insprekers Vink en Houtsma, beiden eigenaar van een recreatieark, pleiten voor een maximale oppervlaktemaat van 100 vierkante meter exclusief damwanden, steigers, etc., wat overeenkomt met de bestaande regeling in het bestemmingsplan van 2002. Inspreker De Boer van LTO meldt dat LTO…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 8 oktober 2011
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 11 juli 2011  1. Opening 2. Mededelingen / ingekomen stukken 3. Vaststelling agenda 4. Vaststelling besluitenlijst van 20 juni 2011 5. Concept-begroting 2012 GR SW Fryslân 6. Rapportage Caparis eerste kwartaal 2011 7. Tussentijdse rapportage project "Gezonde slagkracht" 8. Sluiting    3. Vaststelling agenda Bij het vaststellen van…

Bekijk nieuwsbericht