Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 20 juni 2011 Agendapunt 5. JAARVERSLAG / JAARREKENING GR SW Fryslan 2010 (Opiniërend) D66 ondersteunt het standpunt van de volledige commissie dat het aanstaande onderzoek naar de toekomst van Caparis (toegelicht op informatieavond 08 juni 2011) doorgezet moet worden. Deze commissie wil ook dat de Wethouder ‘voet bij stuk…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 30 mei 2011 CDA verzoekt de voorzitter agendapunt 7. HAALBAARHEID HUISVERSTING CULTUUR van de agenda te verwijderen en ter behandeling volgende maand aan te bieden. Het CDA is van mening dat de achterliggende stukken, die ter inzage lagen op het gemeentehuis, te vertrouwelijke en geheime stukken bevatten waar zij inhoudelijk nu…

Bekijk nieuwsbericht
D66 in de media

D66 in de media

Actief, 5 oktober 2011 Nut van Burgernet is niet aangetoond Drachten – Als enige fractie in de gemeenteraad van Smallingerland stemde D66 gisteravond tegen een krediet van 22.000 euro voor deelname aan ‘Burgernet’. De overige fracties vinden deelname nuttig om snelle opsporing van verdachten te bevorderen. D66 stelt dat opsporing van…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Gemeenteraadsvergadering 4 oktober 2011 Caparis. De vergadering begon met een interpellatie over het door de Wethouders van de Gemeenten die samen in de Gemeenschappelijke Regeling inzake Caparis zitten op te starten onderzoek naar het reilen en zeilen van Caparis, met de focus op de transitie en de toekomst. Dit naar aanleiding van…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Gemeenteraadvergadering 5 juli 2011 Drie agendapunten met A voorstellen.   Het begon met het Bestemmings- en beeldkwaliteitplan "Drachten, woon-/zorglocatie De Lauwers". Dit plan was reeds uitgebreid aan de orde geweest in de Commissie. Er werden wat zorgen uitgesproken over of de zorg daadwerkelijk van de grond komt, maar na de beantwoordingen van…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Raadsvergadering 1 maart 2011 Het 1e agendapunt handelde over de Herziening Beeldkwaliteit De Singels. In deze herziening is het mogelijk gemaakt om de oevers steigers te bouwen om op die wijze bij het water te kunnen komen, dit omdat het wel kan gezien het nieuwe bestemmingsplan. Wel dient telkens dit aangevraagd te worden bij…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Raadsvergadering 5 april 2011<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Op de agenda stond alleen het rapport van de Rekenkamer commissie over Inhuur Derden op de agenda. In het vragenuurtje werd gepleit voor een aantal waarschuwingsborden voor overstekende reeën in de buitendorpen. De Wethouder vond die borden niet echt nodig omdat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 juli 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Bestemmings- en beeldkwaliteitplan “Drachten  – woon- en zorglocatie De Lauwers” Inspreker de heer B. Potjer zegt onder andere dat de bewoners van de omliggende woningen na 3 jaren van stilte zijn geschrokken van het bestemmingsplan, dat de bewoners protesteren tegen extra…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu Bestemmingsplan “Centrum Drachten” D66 vraagt waarom in de plankaart van het bestemmingsplan de afstand tussen het bouwvlak en de Grote Kerk slechts ca. 2,5 meter is en daar ter plekke de nieuwe bebouwing 13 meter hoog mag zijn. Wethouder Ketelaar antwoordt dat door terugwijkende nieuwe bebouwing op de Drift er…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 28 mei 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu Ingekomen brief van 7 mei 2011 van de heer A. Algra inzake het Drachtstervaartproject In zijn brief aan het college van B&W en aan de gemeenteraadsleden schrijft de heer Algra dat het haalbaar moet zijn Drachten met zijn prachtige omgeving op de kaart te zetten. Hij adviseert de ontwikkeling van…

Bekijk nieuwsbericht