Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 november 2011 woensdag 9 november 2011
Beleidsplan Smallingerland

Beleidsplan Smallingerland

Hierbij de bijdrage van D66 Smallingerland over het Beleidsplan 2011-2015    Voorzitter,  Het gaat niet goed met de Gemeente Smallingerland, althans op de korte termijn niet. We gaan namelijk onze Gemeentesecretaris missen en ook onze Burgemeester. Een hoop kennis en ervaring gaat voor onze Gemeente verloren. Wij zullen Bert Middel gaan missen, wij vinden…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 november 2011
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Raadsvergadering 1 november 2011     Werkgroep 8 maart, op weg naar papierloos werken De werkgroep deed verslag van haar bevindingen. Al meer Gemeenten werken met tablets zodat op die wijze door de Raadsleden papierloos gewerkt kan worden, dat scheelt de Gemeente veel kopiëren en drukken en zoals wij het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 oktober 2011
Amendement Megastallen

Amendement Megastallen

 Amendement ONDERWERP: Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Smallingerland De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering bijeen op dinsdag 1 november 2011, Overwegende dat:  Intensieve veehouderij in megastallen het dierenwelzijn vermindert, risico’s voor de gezondheid van mens en dier geven en de waarden van het landschap aantasten,  Wettelijke eisen en regelgeving alleen niet voldoende zijn voor het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 28 oktober 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu 26 oktober 2011 Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Smallingerland Insprekers Vink en Houtsma, beiden eigenaar van een recreatieark, pleiten voor een maximale oppervlaktemaat van 100 vierkante meter exclusief damwanden, steigers, etc., wat overeenkomt met de bestaande regeling in het bestemmingsplan van 2002. Inspreker De Boer van LTO meldt dat LTO…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 8 oktober 2011
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 11 juli 2011  1. Opening 2. Mededelingen / ingekomen stukken 3. Vaststelling agenda 4. Vaststelling besluitenlijst van 20 juni 2011 5. Concept-begroting 2012 GR SW Fryslân 6. Rapportage Caparis eerste kwartaal 2011 7. Tussentijdse rapportage project "Gezonde slagkracht" 8. Sluiting    3. Vaststelling agenda Bij het vaststellen van…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 20 juni 2011 Agendapunt 5. JAARVERSLAG / JAARREKENING GR SW Fryslan 2010 (Opiniërend) D66 ondersteunt het standpunt van de volledige commissie dat het aanstaande onderzoek naar de toekomst van Caparis (toegelicht op informatieavond 08 juni 2011) doorgezet moet worden. Deze commissie wil ook dat de Wethouder ‘voet bij stuk…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 30 mei 2011 CDA verzoekt de voorzitter agendapunt 7. HAALBAARHEID HUISVERSTING CULTUUR van de agenda te verwijderen en ter behandeling volgende maand aan te bieden. Het CDA is van mening dat de achterliggende stukken, die ter inzage lagen op het gemeentehuis, te vertrouwelijke en geheime stukken bevatten waar zij inhoudelijk nu…

Bekijk nieuwsbericht
D66 in de media

D66 in de media

Actief, 5 oktober 2011 Nut van Burgernet is niet aangetoond Drachten – Als enige fractie in de gemeenteraad van Smallingerland stemde D66 gisteravond tegen een krediet van 22.000 euro voor deelname aan ‘Burgernet’. De overige fracties vinden deelname nuttig om snelle opsporing van verdachten te bevorderen. D66 stelt dat opsporing van…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Gemeenteraadsvergadering 4 oktober 2011 Caparis. De vergadering begon met een interpellatie over het door de Wethouders van de Gemeenten die samen in de Gemeenschappelijke Regeling inzake Caparis zitten op te starten onderzoek naar het reilen en zeilen van Caparis, met de focus op de transitie en de toekomst. Dit naar aanleiding van…

Bekijk nieuwsbericht