Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Raadsvergadering 5 april 2011<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Op de agenda stond alleen het rapport van de Rekenkamer commissie over Inhuur Derden op de agenda. In het vragenuurtje werd gepleit voor een aantal waarschuwingsborden voor overstekende reeën in de buitendorpen. De Wethouder vond die borden niet echt nodig omdat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 juli 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Bestemmings- en beeldkwaliteitplan “Drachten  – woon- en zorglocatie De Lauwers” Inspreker de heer B. Potjer zegt onder andere dat de bewoners van de omliggende woningen na 3 jaren van stilte zijn geschrokken van het bestemmingsplan, dat de bewoners protesteren tegen extra…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu Bestemmingsplan “Centrum Drachten” D66 vraagt waarom in de plankaart van het bestemmingsplan de afstand tussen het bouwvlak en de Grote Kerk slechts ca. 2,5 meter is en daar ter plekke de nieuwe bebouwing 13 meter hoog mag zijn. Wethouder Ketelaar antwoordt dat door terugwijkende nieuwe bebouwing op de Drift er…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 28 mei 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu Ingekomen brief van 7 mei 2011 van de heer A. Algra inzake het Drachtstervaartproject In zijn brief aan het college van B&W en aan de gemeenteraadsleden schrijft de heer Algra dat het haalbaar moet zijn Drachten met zijn prachtige omgeving op de kaart te zetten. Hij adviseert de ontwikkeling van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 mei 2011
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu Fietspad Houtigehage-Rottevalle Op verzoek van FNP wordt met meerderheid van stemmen het agendapunt met betrekking tot de aanleg van een fietspad Houtigehage-Rottevalle behandeld, voordat het agendapunt aangaande het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan wordt besproken.Inspreker J. Pultrum zegt namens de plaatselijke belangenverenigingen van Rottevalle en Houtigehage dat de onveilige situatie voor fietsers…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 maart 2011 donderdag 17 februari 2011
Uit de commssie RIM

Uit de commssie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu                                            16 februari 2011Herziening beeldkwaliteitsplan De SingelsInsprekers zijn de heer Schroor, wonende op Fabriciuslaan, en de heer Kluivingh, wonende op Douwstraweg. De heer Schroor zegt dat in de notariële koopakten van de 15 bouwkavels aan de Douwstraweg is vastgelegd dat niet in of aan het water mag worden gebouwd. Als er…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 februari 2011
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en zorg 14 februari 2011 Ingekomen stukken b. mailbericht van 11 januari 2011 van Caparis NV inzake concept-arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw; d. brief van 21 januari 2011 van de gemeenteraad van Achtkarspelen inzake motie Caparis; Bovenstaande stukken worden meegenomen in de 4e…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 februari 2011
Uit de Raad

Uit de Raad

De moeite waardOp papier was de vergadering voorbestemd om heel kort te duren, echter een aantal vragen tijdens het vragenuurtje en een interpellatie van de SP maakte de vergadering toch de moeite waard. Een van de vragen, van de VVD, ging over het verzamelen van oud ijzer, nu voorbehouden aan de Gemeente en niet meer…

Bekijk nieuwsbericht
PS: Dorpen tellen ook mee

PS: Dorpen tellen ook mee

Door de motie van D66 in de gemeenteraad, in het kader van “neem al uw burgers serieus en niet alleen die in Drachten” staan er nu ook voor het eerst (!) verkiezingsborden in de dorpen van Smallingerland.   De borden worden zo langzamerhand beplakt met de verkiezingsposters voor de verkiezingen van de…

Bekijk nieuwsbericht