Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 oktober 2010
Uit de commissie AEFZ

Uit de commissie AEFZ

Commissieverslag AEFZ 19 oktober 2010   Twee adviserende agendapunten waren aan de orde, de Concernrapportage 2010 II en de Strategie Werklocaties 2020 Gemeente Smallingerland. Concernrapportage Tijdens de behandeling van de Concernrapportage kwamen met name technische vragen aan de orde. Veel partijen vroegen over diverse posten verduidelijking, maar gaven met name…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 oktober 2010
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu,  20 oktober 2010 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Als inspreker  zegt de heer Schoor dat de financiering van de riolering budgettair neutraal dient te zijn zonder daarbij extra kostenposten te betrekken, die uit algemene middelen behoren te worden betaald, en  dat de kostenpost kwijtschelding bij sociale…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 september 2010
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Ruimte Infrastructuur en Milieu, woensdag en donderdag 22 en 23 september 2010. Hier meer vuurwerk! Het Fries Congrescentrum wil graag woningen en aanverwante zaken op hun terrein gaan bouwen, echter een en ander is in strijd met de bestemmingsplannen en derhalve is het verzoek afgewezen. Wel is door de wethouder toegezegd dat ze best wel…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie AEFZ

Uit de commissie AEFZ

Aan de orde was de Veiligheidsregio Friesland, waarbij wij vanwege nieuwe wetgeving uit de regio moeten stappen en tijdelijk de Brandweer weer aan de Gemeente moeten toevoegen. Tijdelijk, omdat er gekeken gaat worden in wat voor verband er toch weer gezamenlijk kan worden opgetreden. Punten zoals financiën, het management en de paraatheid zijn aan de…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg Agendapunt 5. Intrekken Verordening Infectieziekten 2008: D66 heeft hierop geen vragen gesteld. Overige commissieleden hebben geen bezwaren gemaakt op de intrekking. Agendapunt 6. Brieven Senioren Adviesraad (SAR) inzake beëindiging subsidie / Jaarverslag 2009: D66 heeft hierop geen vragen gesteld. Inspreker dhr. Alkema (SAR).…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 20 september 2010 Agendapunt 5. Wijziging afstemmingsverordening WWB / vaststelling handhavingverordening IOAW en IOAZ: D66 heeft ingestemd met deze technische wijziging op deze verordening. Sluit wel aan bij de opmerking van de inspreker dhr van de Spek van de Clientenraad dat dit…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 augustus 2010
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Raadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu woensdag 25 augustus 2010<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Ingekomen stukken Met betrekking tot de ter advisering in handen van het college te stellen ingekomen stukken meldt de voorzitter dat deze in de commissie terugkomen, zodra het college op deze stukken heeft gereageerd. Dan kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 juni 2010
Uit de commissie RIM

Uit de commissie RIM

Raadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu, 16 juni 2010.   1. Bestemmingsplan De Swetten   Als inspreker pleit de heer Kooistra namens een honderdtal bewoners rond een gebouw aan de Paradyske 6 ervoor dat Jeugdhulp Friesland het gebouw niet zal mogen gebruiken voor overnachtingen. Het gebouw ligt op een…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 juni 2010
Uit de commissie AEFZ

Uit de commissie AEFZ

Raadscommissie Algemene Economische en Financiële Zaken, 15 juni 2010     1. Bestuursrapportage Politie 2009, gemeente Smallingerland De heer Reijenga, teamchef heeft middels een PowerPoint presentatie uitgebreid een en ander toegelicht. Vanuit de commissie zijn er diverse toelichtende vragen gesteld over ophelderingspercentages etc. en met name is bezorgdheid geuit over het toenemende…

Bekijk nieuwsbericht
Uit de commissie SAZO

Uit de commissie SAZO

Raadscommissie Samenleving en Zorg 14 juni 2010   Jaarverslag en jaarrekening 2009 Gemeenschappelijke regeling (GR) Sociale werkvoorziening (Sw) ‘FRYSLÂN’: D66 vraagt de wethouder, gezien de economische recessie en daardoor een verminderde beschikbaarheid van begeleidend werken (BW), of hij hierin een actief acquisitiebeleid kan voeren zodat er…

Bekijk nieuwsbericht