Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 februari 2014
Wapenfeiten van de fractie

Wapenfeiten van de fractie

Zoals elk jaar op onze ledenvergadering in januari, geeft fractievoorzitter Ron van der Leck in zijn terugblik over het afgelopen jaar een overzicht van onderwerpen, waarvoor D66 Smallingerland in de gemeenteraad aandacht heeft gevraagd en samen met andere partijen soms wel en soms ook niet resultaten heeft behaald: x x …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 1 februari 2014
D66 presenteert programma

D66 presenteert programma

D66 Smallingerland heeft afgelopen donderdag 30 januari op haar ledenbijeenkomst het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart vastgesteld. Nadat fractievoorzitter Ron van der Leck en commissieleden Henk Gomis en Raf Pronk door het bestuur in de bloemetjes waren gezet, voor hun inzet de afgelopen vier jaar, werd er door de aanwezige…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 januari 2014
Uit de Raad van 14 januari 2014

Uit de Raad van 14 januari 2014

Debatvergadering Raad 14 januari 2014 De vergadering begon met de brief van de OR van de Meldij waarin zij aangaven dat er te weinig middelen binnen de combinatie Lawei/Meldij aan met name muziekonderwijs in de diepte besteed wordt en dat zij het niet eens zijn met het personeelsbeleid van hun bestuur/directie t.a.v. het traject…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 2 januari 2014 vrijdag 20 december 2013
Kandidatenlijst GR2014 definitief

Kandidatenlijst GR2014 definitief

De definitieve kandidatenlijst van D66 Smallingerland voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is een feit. Naast de eerder verkozen lijsttrekker,  hebben de leden medio november 2013 de volgorde van de overige negen lijstkandidaten bepaald. Dit betekent dat D66 in Smallingerland wederom met tien kandidaten mee doet aan de Gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 december 2013
Uit de Raad van 13 december 2013

Uit de Raad van 13 december 2013

Verslag Raadsvergadering 10 december 2013 Het Debat handelde over de Streekagenda Zuidoost, een samenwerkingsagenda van een aantal Gemeenten waaronder Smallingerland gericht op natuur, landschap en kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving. Iedere Gemeente brengt daar haar eigen projecten op gebied van op natuur, landschap en kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgevingin…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 december 2013 donderdag 14 november 2013
Uit de Raad van 12 november 2013

Uit de Raad van 12 november 2013

Verslag Raadsvergadering 12 november 2013 Het eerste agendapunt handelde over de Concernrapportage II. Wij hebben wat die rapportage betreft met name onze verontrusting uitgesproken omtrent de overschrijdingen bij de Liudger. De verhuiskosten e.d. hadden in het budget moeten meegenomen worden. Alle partijen waren daar kritisch over. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 november 2013
Uit de Raad van 5 november 2013

Uit de Raad van 5 november 2013

Verslag Raadsvergadering 5 november 2013 BING rapport over Caparis Het eerste agendapunt handelde over het BING Rapport inzake Caparis. Uit het rapport blijkt duidelijk dat de ex directeur zich in ieder geval aan twee vormen van belangenverstrengeling heeft schuldig gemaakt en de vele andere aantijgingen kon BING niet hard maken omdat…

Bekijk nieuwsbericht