Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Agenda gemeenteraad

Dinsdag

Voor de informatie van de Gemeenteraadsvergaderingen en de vergaderstukken kijkt u op onderstaande pagina.

De raadsvergaderingen van de Ronde Tafel, Het Debat en Het Besluit zijn op dinsdagavonden en beginnen om 19.00 uur.

Voor de data en stukken van de gemeenteraad zie: Raadinformatie Gemeente Smallingerland

Voor het bijwonen van fractievergaderingen van D66 zie: Fractievergaderingen D66

1 januari

dinsdag om 19.00 uur

Gemeentehuis Smallingerland