Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergaderingen D66

Op donderdagen in Drachten

Interesse in het bijwonen van een steunfractiebijeenkomst? Kom vrijblijvend langs! Wilt u een probleem aan de orde stellen of onder de aandacht brengen? U bent van harte welkom om in te spreken bij onze fractie.

Vrijblijvend met ons meepraten?

De bijeenkomsten van de (steun)fractie van D66 Smallingerland zijn op donderdagavonden. De (steun)fractie gaat iedere twee weken in conclaaf over de onderwerpen zowel in de gemeentelijke politiek als de actualiteit.

Toelichting fractievergaderingen

  • Voor de inhoud  van de raadsvergaderingen Ronde Tafel, Debat en Besluit, zie https://smallingerland.raadsinformatie.nl/
  • Op een aantal donderdagen kunnen bijeenkomsten worden ingepland die niet direct over de actuele politieke agenda gaan. Bijvoorbeeld een AAV (algemene afdelingsvergadering) voor leden en belangstellenden.  Zie t.z.t. de website voor meer informatie.
  • De fractievergaderingen van D66 Smallingerland zijn openbaar en starten om 20.00 uur. Verzamelen om 19.55 voor de zijingang van het gemeentehuis (naast de Rabobank). 
  • Lees hier het huishoudelijk reglement van de steunfractie.

De vergaderingen vinden in 2020 in principe plaats op de volgende dagen:

2 januari 2020
16 januari 2020
31 januari 2020
20 februari 2020
5 maart 2020
19 maart 2020
2 april 2020
16 april 2020
7 mei 2020
21 mei 2020
4 juni 2020
18 juni 2020
25 juni 2020
20 augustus 2020
3 september 2020
17 september 2020
1 oktober 2020
15 oktober 2020
29 oktober 2020
12 november 2020
26 november 2020
10 december 2020

1 januari

donderdag om 20.00 uur

Zij ingang Gemeentehuis
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten