Steun ons en help Nederland vooruit

Richtingwijzers

Sociaal Liberaal

Ons verkiezingsprogramma bouwt voort op het sociaal-liberale gedachtegoed van D66. Daar waar het verkiezingsprogramma niet voorziet hebben wij onze uitgangspunten en ideeën vertaald in vijf ‘richtingwijzers’. Bij twijfel zal een gekozen vertegenwoordiger deze richtingwijzers zwaarder laten wegen dan de oplossingen die bij het schrijven van het verkiezingsprogramma nog logisch en verdedigbaar waren, maar niet veel later door de feiten zijn achterhaald.

Hans van Mierlo
* 18 augustus 1931
+ 11 maart 2010

 

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen

D66 werkt aan een wereld waarin de mens centraal staat. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. We staan voor de vrijheid van mensen om zichzelf te ontplooien. Op school, in hun baan of met hun eigen bedrijf. Kansen voor iedereen met ambitie. Vrije mensen die niet beperkt mogen worden door starre systemen, strikte regels of ontoereikende stempels en vooroordelen. Mensen die vrij zijn om te denken en te doen. Mensen die initiatief nemen, geven vorm aan hun eigen leven en dat van dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor biedt D66 maximaal de ruimte.

 

2. Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

3. Beloon de prestatie en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van.Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. D66 toont betrokkenheid bij mensen met tegenslag. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal, dat is sociaal.

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is geen gebruiksartikel. We moeten stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. D66 houdt rekening met toekomstige generaties. D66 wil investeren in deze toekomst en is voor schone energie en een duurzame economie.

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. We leven in een rechtsstaat gestoeld op vrijheden.

 

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei

Onderwijs is de basis voor succes, persoonlijke groei en zelfontplooiing. Dit vraagt onder meer om goed opgeleide leraren die met passie het beste uit zichzelf en hun leerlingen kunnen halen. En dit vraagt om een overheid, landelijk en lokaal, die daar oog en waardering voor heeft. Dat maakt het mogelijk dat mensen zelf keuzes maken en vorm geven aan hun eigen leven.

D66 werkt hieraan op Europees, landelijk en op lokaal niveau. Ook de vertegenwoordigers van D66 Smallingerland baseren hun beslissingen bij gemeentelijke onderwerpen op het sociaal-liberale gedachtegoed.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018