Steun ons en help Nederland vooruit

Ik ben lid van D66 sinds 1994. Sociaal liberaal uit overtuiging, atheïst, met respect voor anders denkenden. Sinds 1995 ben ik betrokken bij D66 Smallingerland. Eerst als secretaris van de steunfractie, later in allerlei andere hoedanigheden. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de lokale politiek. Standpunten bepalen in de steunfractie en faciliterend bezig te zijn voor het primaire politieke proces. Mijn huidige functies zijn:

  • Voorzitter en penningmeester van de afdeling Smallingerland
  • Web- en social media ‘master’
  • Fractievertegenwoordiger bij de Ronde Tafel bijeenkomsten van de Gemeenteraad

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen (geboren in 1998 en 2000). Van oorsprong ben ik economiedocent. Sinds mijn Master in Educational Management, werk ik als schoolleider en portefeuillehouder ICT in het voortgezet onderwijs.

Quote: “D66 Smallingerland ziet onderwijs als het belangrijkste fundament voor de samenleving. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om onderwijshuisvesting. Ook heeft zij een rol bij het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaters. Kunst en cultuur kunnen een motor zijn voor economische ontwikkeling. Veel kunstenaars zijn zzp’er en dragen bij aan de lokale economie. Daarnaast is kunst een vliegwiel voor innovatie.”

Een leven lang leren en genieten vanuit de kracht van mensen, in contact met de omgeving
- Erwin Keun