Steun ons en help Nederland vooruit

Als voormalig (toegevoegd) commissielid van de commissie SaZo (Samenleving en Zorg) draai ik sinds 2010 mee in de lokale gemeentepolitiek. Daarnaast ben ik lang voorzitter van wijkraad de Bouwen geweest en werk ik als ‘Chief Information Security Officer’  bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Ik ben getrouwd en heb een volwassen dochter. Na de gemeenteraadsverkiezingen van mei 2014 ben ik, samen met Raf Pronk in de raad gekomen, eerst als fractievoorzitter en daarna sinds 24 november 2014 (wegens persoonlijke redenen) als raadslid.

Quote: “D66 Smallingerland wil hervormen om de begroting op orde te houden. Om dat te bereiken wil D66 meer ruimte voor burgers en bedrijven. Smallingerland moet ruimte durven geven aan de creativiteit van mensen en de kennis van professionals. Hierdoor, kan de gemeente geld besparen dat nodig is voor meer banen en woningen, betere scholen en betere zorg en meer kunst en cultuur. Dat betekent hervormen om te kunnen investeren.”

Meer van Henk Gomis
Smallingerland met ruimte durven geven aan de creativiteit van mensen en de kennis van professionals
- Henk F. Gomis