Steun ons en help Nederland vooruit

Raf Pronk

Penningmeester

77 jaar

Houtigehage

Na mijn schoolopleiding in Den Haag en studie bij de Technische Universiteit in Delft heb ik circa 20 jaar gewerkt in de medische informatica en gezondheidszorg. Begin jaren negentig ben ik gaan werken in de IT bij KPN Telecom in Groningen tot aan mijn pensionering en ben ik gaan wonen in Houtigehage. Vanaf voorjaar 2010 tot november 2013 ben ik lid van de raadscommissie voor Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en Milieu geweest. Vervolgens nam ik als ‘fractievertegenwoordiger’ deel aan de ‘Ronde Tafel’ bijeenkomsten van de gemeente. Op 13 mei 2014 werd ik beedigd als raadslid vanwege het feit dat Ron van der Leck tot wethouder werd benoemd. Op 24 november 2014 heb ik het fractievoorzitterschap overgenomen van Henk Gomis, die wegens persoonlijke redenen het fractievoorzitterschap niet meer kon combineren met werk en privĂ©. Na de verkiezingen op 21 maart 2018 heb ik dat stokje overgedragen aan Ron van der Leck. Nu ben ik fractievertegenwoordiger, lid van de steunfractie en penningmeester van het bestuur.

Quote: “D66 Smallingerland wil meer activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en meer ondernemerschap voor recreatie en toerisme. De lokale politiek moet een ondersteunende en aanjagende rol hierin gaan vervullen. We zien veel ondernemende inwoners met allerlei soorten geweldige initiatieven. De gemeente moet de moed hebben dat te ondersteunen. Dat kan door regelgeving op maat te maken en handhaving van regels transparant en consequent te laten zijn.”

Meer van Raf Pronk
Cultuur, Toerisme, Innovatie en Duurzaamheid
- Raf Pronk