Steun ons en help Nederland vooruit

Ron van der Leck

Kandidaat-raadslid (wethouder)

62 jaar

Drachten

Ik ben een sociaal liberaal in hart en nieren. Getrouwd met Melanie, drie volwassen kinderen, twee honden en geboren in Den Haag.

Opleiding: HBO SPD Bedrijfsadministratie;

Werkervaring: bureaucoördinator, administrateur, voorlichter, manager, directeur en controller bij Koninklijke Visio.

Bestuurservaring: Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, Lid Platform Lokaal Onderwijsbeleid, Lid Overleg nationaal park Oude Venen, Secretaris Stichting Vliegveld Drachten, Lid Stuurgroep Gebiedsgerichte aanpak / streekagenda, Lid Stuurgroep RMC, Vice voorzitter Frisian Ports, Lid Dagelijks Bestuur Welstands- en monumentenzorg Hus en Hiem, Penningmeester AVO Voorschotten Fonds (1980), lid diverse Ondernemingsraden,Voorzitter POND, internationale samenwerking Europese zorginstellingen (1986), Raadslid te Zeewolde (1994), Lid Bestuur GGD Flevoland, MR lid Drenthe College te Assen (2004), Lijsttrekker D66 Smallingerland (2010), Fractievoorzitter (Raadslid) D66 Smallingerland (2010), Lid Vertrouwenscommissie (2012), Lijsttrekker D66 Smallingerland (2014), Lijsttrekker D66 Smallingerland 2018.

Voor een gemeentelijke overheid die dicht bij u staat, is een politiek nodig die dicht bij u staat. D66 Smallingerland staat voor een politiek die mensen de kans geeft het beste uit zichzelf te halen, vertrouwen heeft in de eigen kracht van mensen, over grenzen en hokjes heen denkt, durft te kiezen voor vooruitgang en verandering voor een duurzame en harmonieuze samenleving waarbij we de zwakkeren onder ons blijven ondersteunen.

D66 functies

  • Fractievoorzitter D66 Smallingerland (van 2010 tot 2014)
  • Wethouder (vanaf mei 2014)

Wethoudersportefeuille:

  • Onderwijs
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Recreatie en Toerisme
  • Cultuur
  • Coördinerend wethouder Streekagenda Zuidoost Fryslân
Meer van Ron van der Leck
Voor een bruisend Smallingerland
- Ron R. van der Leck