Steun ons en help Nederland vooruit

Privé

Ik ben een sociaal liberaal in hart en nieren. Getrouwd met Melanie, drie volwassen kinderen, twee honden en geboren in Den Haag.

Opleiding

HBO SPD Bedrijfsadministratie;

Werkervaring

Bureaucoördinator, administrateur, voorlichter, manager, directeur en controller bij Koninklijke Visio, Wethouder gemeente Smallingerland.

Bestuurservaring

Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, Lid Platform Lokaal Onderwijsbeleid, Lid Overleg nationaal park Oude Venen, Secretaris Stichting Vliegveld Drachten, Lid Stuurgroep Gebiedsgerichte aanpak / streekagenda, Lid Stuurgroep RMC, Vice voorzitter Frisian Ports, Lid Dagelijks Bestuur Welstands- en monumentenzorg Hus en Hiem, Penningmeester AVO Voorschotten Fonds (1980), lid diverse Ondernemingsraden,Voorzitter POND, internationale samenwerking Europese zorginstellingen (1986), Raadslid te Zeewolde (1994), Lid Bestuur GGD Flevoland, MR lid Drenthe College te Assen (2004), Lijsttrekker D66 Smallingerland (2010), Fractievoorzitter (Raadslid) D66 Smallingerland (2010), Lid Vertrouwenscommissie (2012), Lijsttrekker D66 Smallingerland (2014), Lijsttrekker D66 Smallingerland 2018.

Politiek

Voor een gemeentelijke overheid die dicht bij u staat, is een politiek nodig die dicht bij u staat. D66 Smallingerland staat voor een politiek die mensen de kans geeft het beste uit zichzelf te halen, vertrouwen heeft in de eigen kracht van mensen, over grenzen en hokjes heen denkt, durft te kiezen voor vooruitgang en verandering voor een duurzame en harmonieuze samenleving waarbij we de zwakkeren onder ons blijven ondersteunen.

D66 functies

 • 2010-2014: Fractievoorzitter D66 Smallingerland
 • 2014-2018: Wethouder gemeente Smallingerland met als portefeuilles:
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Recreatie en Toerisme
  • Onderwijs
  • Coördinerend wethouder Streekagenda Zuidoost Fryslân
  • Deelname Kulturele hoofdstad 2018 (projecten)
 • 29 maart 2018 tot 1 januari 2021: Fractievoorzitter D66 Smallingerland
 • vanaf 1 januari 2021: Raadslid D66 Smallingerland

 

Meer van Ron van der Leck
Voor een bruisend Smallingerland
- Ron R. van der Leck