Steun ons en help Nederland vooruit

Sjirk Bruinsma

Voorzitter verkiezingscommissie

22 jaar

Drachten

Myn namme is Sjirk Bruinsma. Ik fyn datst minsken frij litte moatst wêr’t dat kin en helpe moatst wêr nedich. Dêrom bin ik lid fan D66.

Op vrij jonge leeftijd ben ik, Sjirk Bruinsma, al actief in de politiek. Echter weerhoudt dat mij er niet van om mij vol in te zetten voor het sociaal-liberalisme. Ik ben voorzitter van de verkiezingscommissie en lid van de steunfractie. Eerder ben ik verantwoordelijk geweest voor de ledenwerving en ben ik bij de Jonge Democraten Fryslân vice-voorzitter en Algemeen Secretaris geweest.

Het is mijn stellige overtuiging dat politiek niet gaat om in kantoortjes regeltjes bedenken, maar om mensen. D66 houdt vast aan haar idealen en plaatst die in de context van de bewoners en belanghebbenden. Zonder de zienswijzen van onze medemens zou het leven een stuk saaier worden. Ik hecht veel waarde aan het in gesprek gaan met mensen. Daarom ga ik ook regelmatig de straat op, binnen en buiten Smallingerland. Ik heb nauw contact met de Jeugdraad van Smallingerland. Zo weet ik wat er speelt bij de jongeren van Smallingerland. In het verleden ben ik penningmeester geweest bij de Jeugdraad.

Ik ga ook graag met u het gesprek aan. U kunt mij mailen op sjirkbruinsma@d66smallingerland.nl of mij opzoeken tijdens een raadsvergadering. Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft of lid wil worden. Laten we samen Smallingerland democratischer en duurzamer maken. Doe met mij mee! Word lid van D66!

Meer van Sjirk Bruinsma
Niets zo saai als een onberispelijk land.
- Alexander Pechtold