Steun ons en help Nederland vooruit

De gemeenteraad

Gemeenteraad

D66 zit sinds 2010 met één raadslid in de raad. In de drie raadscommissies (Samenleven en Zorg, Algemene Economische en Financiële Zaken en Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en Milieu) hadden we nog twee ‘toegevoegde commissieleden’. Sinds november 2013 werkt de gemeenteraad op een andere manier: de commissies zijn afgeschaft en vervangen door drie fases van besluitvorming in de gemeenteraad. D66 heeft sinds 2014 twee raadsleden in de raad en een ‘fractievertegenwoordiger’ in de Ronde Tafel. 

De gemeenteraad heeft de besluitvorming opgedeeld in drie fases. Daar horen drie ‘soorten’ vergaderingen bij.

1. Informatieve fase: de Ronde Tafel

In deze fase laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over zo veel mogelijk aspecten van een onderwerp. Dit gebeurt op de avond van de Ronde Tafel. Verschillende onderwerpen staan dan op de agenda. Deze avond draait vooral om het verzamelen van informatie en inzichten, zodat de raad later een goede afweging kan maken. Worden er tijdens de Ronde Tafel onderwerpen besproken waar u de raad over kunt informeren? Dan is dit het aangewezen moment om uw inzichten voor te leggen. Iedereen is welkom bij de Ronde Tafel en de gemeenteraad nodigt ook zelf betrokkenen uit.Wilt u als inwoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie een directe bijdrage leveren aan de besluitvorming? Dan is vooral deze avond van de Ronde Tafel belangrijk.

2. Meningvormende fase: het Debat

Na de Ronde Tafel volgt de avond van Het Debat. Deze avond is 2 weken na de Ronde Tafel. Dan is de politiek aan zet en worden meningen naar voren gebracht. De informatie uit de Ronde Tafel wordt hierbij afgewogen. Is er genoeg gediscussieerd en is een onderwerp klaar om een besluit te nemen? Dan wordt dit besluit dezelfde avond nog genomen. Is dit niet het geval, dan krijgen de partijen de tijd om in hun fracties te overleggen en schuift het onderwerp door naar de eerstvolgende besluitvormende vergadering. Meestal is die vergadering de week daarop.  

3. Besluitvormende fase: het Besluit

Er zijn iedere maand twee besluitvormende vergaderingen. Deze vergaderingen volgen op Het Debat. Verschillende stukken staan dan op de agenda. Discussiepunten en wijzigingsvoorstellen worden besproken en de gemeenteraad neemt uiteindelijk besluiten.Wilt u meer weten over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie. Klik daarvoor in de rechter kolom  op ‘griffie’.

 

Meer info: 

 

 

Uitlegvideo Rondetafel

Laatst gewijzigd op 22 november 2018