Steun ons en help Nederland vooruit

Links

 

 

Democraten 66 D66 Landelijk
D66 Fryslân
D66 Afdelingen
Jonge Democraten
 x
MijnD66  (alleen voor leden)
 x x

Lokale politiek CDA Afdeling Smallingerland
Christen Unie Smallingerland
Gemeentebelangen Smallingerland
Groen Links Smallingerland
FNP Smellingerlân
PvdA Smallingerland
SP Smallingerland
Smallingerlands belang
VVD Smallingerland
  x

Lokale varia Gemeente Smallingerland
De bekroonde website van de gemeente met o.a. het dashbord met informatie uit en over de gemeenteraadsvergaderingen.

Digitale gemeentegids
Welkom bij de digitale gemeentegids van Smallingerland. Dit is niet alleen een internetgids met de bekende tekstuele informatie, maar de site biedt ook informatie die via locatiegegevens gekoppeld is aan virtuele cartografie.

Drachtenwiljemeemaken.nl
Community van actieve Drachtsters met o.a. een groep over D66 Smallingerland.

Regio Drachten
Een onafhankelijk medium en streeft ernaar om een zo betrouwbaar mogelijk informatie overzicht te geven van de regio Drachten.

Hallo Drachten
Website over de regio van de Drachtster Courant.

Startpagina 0512
Het bekende zusje van de bekende startpagina.

Wâldnet
Een interessante verscheidenheid aan lokaal nieuws.

Drachtstervaart project
De vaart zit er in. Wanneer is het klaar?
 x x

Cultuur cluster
Smallingerland
De Lawei
Schouwburg Drachten.

De Meldij
Het centrum voor de kunsten (muziek, beeldende vorming en een zeer ruim cursusaanbod).

Museum Drachten Smallingerland
Het museum toont in dit voormalige Franciscaner Klooster kunst van Noord Nederland en de geschiedenis van Drachten en omgeving. Het museum geeft een interessant overzicht van Noord Nederlandse kunst van 1890 tot en met nu.

Openbare Bibliotheek Drachten
Een bibliotheekconcept, waarbij het erom gaat een verrassende en dynamische bibliotheekomgeving te creëren. Media worden visueel aantrekkelijk gepresenteerd in belevingswerelden of sferen.

Iduna Poppodium
Poppodium met optredens, jongeren(eet)café, zaalverhuur en oefenruimtes.

Smelne’s Erfskip
Smelne’s Erfskip is een organisatie die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van cultuur-historische waarden in Smallingerland.

 x  x

Overig Goed openbaar bestuur
Het kabinet maakt afspraken met overheids- en semi-overheidsinstellingen over goede dienstverlening aan burgers en bedrijven om de tevredenheid met de publieke dienstverlening te vergroten.

Burgerinitiatief
Info van de gemeente over de mogelijkheid voor burgers om eigen voorstellen of onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen, als aan procedurele en inhoudelijke vereisten is voldaan.

Burgerservicenummer
Begin 2006 is het burgerservicenummer (BSN) ingevoerd. Met dit nummer kan men bij elk (digitaal) loket in de publieke sector terecht. Dit is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een verbetering van de (elektronische) dienstverlening van de overheid. Ook draagt het BSN bij aan de bestrijding van identiteitsfraude.

   Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)
Het DNPP heeft als doelstelling het verschaffen van ‘systematische en algemeen toegankelijke documentatie’ over de politieke partijen in Nederland. Het accent ligt daarbij op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer; hun parlementaire werkzaamheden zijn vastgelegd in de Handelingen.

Instituut voor Publiek en Politiek
Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie die zich ten doel stelt politieke en maatschappelijke participatie te bevorderen.

Referendumplatform
Beweging voor invoering van directe democratie in Nederland.

Parlement en Politiek
In ‘Parlement & Politiek’ vindt u informatie over de Nederlandse politiek en over de personen die daarin een rol spelen of hebben gespeeld. ‘Parlement & Politiek’ gaat vooral in op de achtergronden van het politiek bedrijf.

Voor actuele informatie bijvoorbeeld over wat er dezer dagen in de Eerste en Tweede Kamer wordt behandeld of hoe een stemming gisteren is verlopen, kunt u terecht bij de eigen websites van de Eerste enTweede Kamer.

Duurzaamheidsmeter
Campagne voor het Lokaal Actieplan Duurzame Ontwikkeling. Doel is om op lokaal niveau het proces van duurzame ontwikkeling concreet handen en voeten te geven.

NDCO
De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling heeft als missie om het draagvlak voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling te handhaven en te versterken in de Nederlandse samenleving, en om betrokkenheid van burgers en organisaties daarbij te bevorderen.

Startpagina Politiek
Zusje van de bekende startpagina.nl

 x  x

Verkiezingen Stemwijzer.nl
Aan de hand van dertig stellingen kunt u aangeven of u het ‘eens’ of ‘oneens’ bent dan wel neutraal staat ten opzichte van de belangrijkste Europese verkiezingsthema’s. De StemWijzer toont vervolgens welke partij het dichtst bij u staat.

Kieskompas.nl
Het Kieskompas Tweede Kamerverkiezingen is een product van Kieskompas BV. Het doel van Kieskompas is gebruikers inzicht te verschaffen in complexe keuzeprocessen, waarbij Kieskompas hen ook in staat stelt een uitgebreide analyse te maken van de keuzemogelijkheden.

Nederland Kiest
Prachtig vormgegeven website van NOVA, NOS, Den Haag Vandaag, met veel informatie over de deelnemende partijen, het kiesstelsel, de peilingen van Interview-NSS, de Stemwijzer en nog veel meer…

Politiekonline
Politiek Online is een bureau voor strategie, participatie en beleidscommunicatie. Het levert diensten aan de overheid en maatschappelijke organisaties.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018