Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Declaratiereglement en sponsorbeleid

    Op donderdag 14 november hebben de leden tijdens een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) Hilda Boomstra tot secretaris benoemd en het declaratiereglement en sponsorbeleid vastgesteld. Beide stukken zijn tot stand gekomen op verzoek van een eerdere AAV om zo duidelijkheid te scheppen rond de vragen "Welke zaken kunnen gedeclareerd worden door leden van D66 Smallingerland?" en "In…

    • Gepubliceerd op 17 november 2019
  • Huishoudelijk reglement steunfractie

    D66 Smallingerland heeft een kern actieve leden die op openbare steunfractievergaderingen de raadsleden van D66 van input en advies voorzien. Tijdens deze vergadering wordt op basis van het verkiezingsprogramma, de beschikbare informatie en de standpunten van de aanwezige steunfractieleden bepaald welk standpunt de steunfractie vindt dat de raadsleden van D66 in moeten nemen. …

    • Gepubliceerd op 21 mei 2019