Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Collegeprogramma 2014-2018

collegeprogramma

Gemeente Smallingerland
Collegeprogramma 2014-2018

 

Samen leven, samen werken!
Meiinoar libje, meiinoar wurkje! 

De inwoners van Smallingerland vormen een divers geheel. Er zijn verschillen in cultuur, religie en levensbeschouwing, etniciteit, seksuele geaardheid, opleidingsniveau en status. Vanuit deze veelkleurigheid werken wij door, voor en met mensen aan een duurzame samenleving in al haar facetten met vitale wijken en dorpen waar voor iedereen plaats is om mee te doen en een eigen steentje bij te dragen.

Het college staat voor een veranderende koers: Het gemeentebestuur wil bijdragen aan een beweging waarin respect voor elkaar is en waarbij maximale zelfstandigheid wordt gestimuleerd, maar waar ook ondersteuning en solidariteit is als inwoners het zelf (even) niet redden. De ontwikkeling van het sociale domein en de lokale economie van Smallingerland krijgen in het licht van dat doel extra nadruk in dit programma.

Met de decentralisaties vanuit het Rijk staan we voor de belangrijke opgave om het sociaal domein een passende invulling te geven. De menselijke maat is daarin leidend: voor de overheid, maar juist ook voor de verbindingen tussen mensen in hun eigen buurt of dorp, tussen inwoners en instellingen en tussen werkgever en werknemer. Mensen, bedrijven, instellingen en verenigingsleven mobiliseren, activeren en reactiveren: ieder op het eigen niveau en passend bij het eigen kunnen.

De gemeente ontwikkelt en leert in dat proces zelf ook. Het college wil mensen motiveren en stimuleren om te leven vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid in de eigen leefsituatie. Daar hoort bij dat basisvoorzieningen op orde en algemeen toegankelijk zijn. Dat begint bij werk en onderwijs en gaat verder met cultuur, sport, ontmoeting en ontspanning.

Gepubliceerd op 19-01-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018