Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Declaratiereglement en sponsorbeleid

Op donderdag 14 november hebben de leden tijdens een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) Hilda Boomstra tot secretaris benoemd en het declaratiereglement en sponsorbeleid vastgesteld. Beide stukken zijn tot stand gekomen op verzoek van een eerdere AAV om zo duidelijkheid te scheppen rond de vragen “Welke zaken kunnen gedeclareerd worden door leden van D66 Smallingerland?” en “In welke gevallen is het mogelijk om organisaties te sponsoren?”. Als het bestuur bijvoorbeeld besluit om de voorzitter namens D66 Smallingerland naar Den Haag te sturen om in gesprek te gaan met het Landelijk Bestuur dan kunnen de reiskosten gedeclareerd worden als er onder andere gereisd wordt met het meest voordelige vervoersmiddel. En als een organisatie dezelfde doelen nastreeft als D66 Smallingerland en de ledenvergadering keurt een verzoek tot sponsoring goed dan kan die organisatie onder voorwaarden gesponsord worden.

Sponsoring heeft nooit invloed op het (stem)gedrag van de raadsleden van D66 Smallingerland. Zij zitten zonder last of ruggespraak in de gemeenteraad. Het declaratiereglement en sponsorbeleid zijn openbaar.

Declaratiereglement

Sponsorbeleid

Gepubliceerd op 17-11-2019 - Laatst gewijzigd op 17-11-2019