Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Huishoudelijk reglement steunfractie

D66 Smallingerland heeft een kern actieve leden die op openbare steunfractievergaderingen de raadsleden van D66 van input en advies voorzien. Tijdens deze vergadering wordt op basis van het verkiezingsprogramma, de beschikbare informatie en de standpunten van de aanwezige steunfractieleden bepaald welk standpunt de steunfractie vindt dat de raadsleden van D66 in moeten nemen.

Meestal nemen de raadsleden van D66 dit advies over. De steunfractie wordt actief betrokken door de fractie bij de besluitvorming, campagne en voorbereiding voor verkiezingen, zoals het schrijven van het verkiezingsprogramma. De gang van zaken in de steunfractie kende tot begin 2019 geen richtlijnen. Op 3 januari 2019 heeft de steunfractie de eerste versie van het huishoudelijk reglement aangenomen. Op 21 maart 2019 is er een wijziging van het huishoudelijk reglement geweest.

Huishoudelijk reglement steunfractie

Gepubliceerd op 21-05-2019 - Laatst gewijzigd op 21-05-2019