Steun ons en help Nederland vooruit

Beter contact met een democratisch Smallingerland

Het komt nog te vaak voor dat mensen niet op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld van wat er gaat veranderen in hun buurt. D66 wil dat contact van de gemeente met belanghebbenden over projecten duidelijk, volledig en tijdig is. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente de tevredenheid blijft peilen. Maar ook dat de bekendheid van inspraakmomenten in raadsvergaderingen verder vergroot wordt.

Democratie

D66 wil een proef met nieuwe mogelijkheden voor democratische besluitvorming. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld een “inwonertop”. Daarnaast vinden we dat de Jeugdraad van Smallingerland vaker uitgenodigd moet worden als belangenbehartiger. Vooral wanneer raadsvoorstellen betrekking hebben op de jeugd. De Jeugdraad verdient ook meer bekendheid, waar de gemeente goed bij kan helpen.

Bovendien gaan we, als democraten, voor inspraak bij de komst van de nieuwe burgemeester. Kortom, de gemeente dient een proeftuin te worden voor nieuw beleid omtrent het meenemen van inwoners in beslissingen. Het is dan ook logisch dat we voorstander zijn van het beheer en het onderhoud van de woonomgeving, buurt- en dorpshuizen, wijkcentra,  sportaccommodaties etc. zoveel mogelijk in handen van inwoners leggen. Mits daar een goede begeleiding en passende vergoeding bij zit natuurlijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018