Steun ons en help Nederland vooruit

Jonge kinderen

We willen toewerken naar een situatie waarin alle kinderen vanaf twee jaar toegang krijgen tot de kinderopvang om zonder achterstand aan de basisschool te beginnen. Daarbij gaan we voor brede buurtscholen, ook wel kindcentra, waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar terecht kunnen en waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur, creativiteit, techniek, kennismaken met de natuur en duurzaamheid. Het is belangrijk dat die ook ’s avonds open zijn en een sociaal, recreatief en educatief centrum voor de wijk of het dorp vormen. Bij de ontwikkeling daarvan is het fysieke en sociale leefklimaat ook erg belangrijk. Kinderen hebben ruimte en frisse lucht nodig, ook op de scholen die er nu al staan.

De dorpen

D66 Smallingerland wil dat er in ieder geval in elk dorp een openbare basisschool staat. Als dat echt niet mogelijk is dan vinden we dat de gemeente moet zorgen voor leerlingenvervoer voor leerlingen van basisscholen, die niet meer in hun eigen dorp naar school kunnen gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018