Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale handhaving en sterke wijkagent

Door de oprichting van de Nationale Politie mag er niet minder aandacht zijn voor specifieke lokale veiligheidszaken. De burgemeester moet in het driehoeksoverleg, tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie, hiervoor zorgen. De bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) en andere ambtenaren, die belast zijn met controle op regels, voorschriften en vergunningen, dragen in onze visie net als de politiemedewerkers ook bij aan de veiligheid. Het niet of onvoldoende uitvoeren van bepaalde taken van handhaving en controle van orde en veiligheid mag nooit komen door gebrek aan personeel.

De wijkagent

De wijkagent heeft respect in de wijk en kent de problematiek. De wijkagent is daarnaast het aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om de veiligheid in de directe omgeving. D66 wil daarom dat de wijkagenten waar mogelijk ondersteund worden door de gemeente.

Ook wil D66 dat de kosten van schade worden verhaald op de veroorzakers van de schade en dat er een goede samenwerking is tussen diverse gemeentelijke instanties die betrokken zijn bij preventie van ongewenst gedrag van ontsporende inwoners en de begeleiding van ontspoorde inwoners.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018