Steun ons en help Nederland vooruit

Veilig in het verkeer

De gemeente kan de veiligheid in het verkeer bevorderen. Sommige fiets- en voetpaden zijn bijvoorbeeld nog smal en soms staat de straat vol met auto’s, scooters en fout geparkeerde fietsen. D66 wil ruimte creëren door het centrum meer autoluw te maken, meer gebruik te maken van eenrichtingsverkeer, het inrichten van meer 30km zones en gebieden als ‘shared space’. Bovendien moet de veiligheid op het water van zowel de beroepsvaart als van recreanten gewaarborgd worden. Daarnaast wil D66 dat de gemeente duidelijk maakt aan inwoners hoe zij gevaarlijke (verkeers)situaties kunnen melden en ook daarbij vermeldt hoe de gemeente hiermee omgaat.

Openbare verlichting

D66 Smallingerland wil dat de openbare ruimte veilig is rond en in tunnels en op achterpaden van woningen en dat er een goede duurzame verlichting is van doorgaande fietsroutes.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018