Steun ons en help Nederland vooruit

Het beste onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs en verdient de kans om zich door onderwijs te ontplooien.

Toegankelijke en betrouwbare gemeente

D66 streeft naar een open en verbonden samenleving. De overheid heeft daar een voorbeeldfunctie in.

Een duurzame en gezonde toekomst

Als we doorgaan op dezelfde voet, kunnen we niet dezelfde natuurlijke rijkdom doorgeven aan de toekomstige generaties.

Goed werk

Eén van de belangrijkste redenen om nieuwe groei na te jagen is dat deze groei leidt tot meer werk.

Goede zorg

Regie over het eigen leven en participatie in de maatschappij zijn voor democraten heel belangrijk: ‘zelf doen waar het kan, ondersteunen waar nodig’ is een leidend principe.

Goed wonen

D66 streeft naar een duurzame, natuurlijke, gezonde en veilige leefomgeving.

Genieten van je vrije tijd

D66 vindt culturele instellingen in Smallingerland van groot belang voor het bereiken en in standhouden van een duurzame en harmonieuze samenleving.

Veilige gemeente

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor elke open samenleving.

Goed reizen

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.