Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed reizen

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. D66 is zich ervan bewust dat deze keuzevrijheid consequenties heeft voor andere mensen en onze leefomgeving.

Stem voor betere mobiliteit!