Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede zorg

Regie over het eigen leven en participatie in de maatschappij zijn voor democraten heel belangrijk: ‘zelf doen waar het kan, ondersteunen waar nodig’ is een leidend principe. Zorg en ondersteuning moeten erop gericht zijn mensen zoveel en zolang mogelijk de regie te laten behouden.

Stem voor helpen waar het nodig is!